Jak lze dospět k víře v Boha ?

neděle 25. září 2011 08:08

Obvykle nám(?) ji předají rodiče nebo duchovní učitel. Někdo je takzvaně osvícen nebo zažije zázrak.Třeba i setkání s mrtvým příbuzným. Ale je další možnost. Dá se jí naučit. A článek o tomto pojednává. Stačí logická úvaha a "několik" indícií.

Mnoho z nás věří na cosi mezi nebem a Zemí,ale nemá konkrétní představu. Tím myslím "ateisty". Tedy lidi nehlásící se ke konkrétní víře. To však nehodlám činit ani já,přestože se považuji za velmi hluboce věřícího člověka. Má to jeden podstatný důvod. Nedokážu se ztotožnit se žádnou z těch ortodoxních, jako jsou Křesťané,Jehovisti či vyznavači Islámu. Doposud jsem neměl příležitost čerpat z teologické studie která by porovnala nejrozšířenější nauky o Bohu. Mám stále velké mezery. Ale to nebrání ve zdůvodnění PROČ.

Proč věřím? Nyní čtu "Bibli"(asi) Buddhistů Bhagavad-gítu. Hinduisté mají svá božstva.Tudy cesta nevede. Proč Ji a ne Bibli nebo Korán,které vlastním již dlouho aniž bych se začetl? Možná proto že Korán mi přijde příliš exotický a Bible je učebnicí Křesťanů. Obě tyto víry jsou zprofanovány násilím i tmářstvím. Být rodiče Jehovisty,nebyl bych po porodu bez částečné transfuze přežil. S těmi se také nemohu ztotožnit,přestože se velmi pečlivě drží výkladu Bible a to přesněji než Křesťané. Ti ani "neumí" vyslovit jméno Boha a Židé  je pro jeho posvátnost záměrně ani nevyslovují. V překladech tedy Křesťané nahradili Jeho jméno slovem Pán.

Nejstarší písemností o Bohu je Bible a první část je již 6000 let stará. Její výklad je však nepřesný a tím dochází k dezinformacím. Například v Genesis nestojí že Bůh pracoval na stvořní Země a tvorstva 6 dní, ale 6 období což potvrzují i vědci. A nemuselo jít nutně o stejné časové úseky(jako jsou dny). Jehovisté si představují že jsme z Adama a Evy. Ti měli dva syny Kaina a Ábela. Co bylo dál,když Kain bratra zabil...? Představuju si, že Bůh mohl geneticky upravit evoluční větev"opů" a aby to pochopili tehdejší pisatelé-v tomto případě nejspíše Mojžíš,tak verzi zjednodušil na Adama a Evu.

V Bhagavad-gítě jsem se dočetl,že Bůh Kršna navštívil různá místa na Zemi,různá etnika a vyjevil jim své záměry, požadavky, minulost i budoucnost. Každému jinak - dle úrovně a způsobu jejich uvažování. Žel my lidé si zištně upravujeme i takovéto zásadní informace. Proto jsem nespoléhal na jediný zdroj informací. Měla by jím být v ideálním případě Bible. Způsob jakým byla napsána se stylisticky naprosto liší od jiných písem. Kronik,bájí, pověstí.... Mám tedy důvěru v její autentičnost vyjma odstraněného Božího jména. Naštěstí je dost badatelů,kteří studují Bibli profesionálně a na některé takové nedostatky upozorní.

Proč jsem se víře naučil? Věřím autoritám-vědcům. Těm,kteří studují vesmír, jádra atomů a biochemii. Ti se shodují na tom, že to nemohla být náhoda jež utvořila to,co oni studují. Jak by pavouk přišel k vláknu,jehož vlastností zdaleka nejsme schopni dosáhnout? Jaký měla "evoluce" důvod aby mu na zadečku vyrostla žláza  ze které vlákno prýší. Jak přišel na tvorbu sítě?

Nepotřebuji být svědkem zázraku,abych věřil v Boží existenci. Stačí se vrátit o pár století nazpět s našimi technologiemi a Bohem může být i vaše dítě s laserovou tužkou. Na "laciné" efekty mne nikdo nenachytá.

Ale svědectví mé sestry že Ji navštívil zesnulý děda a mého souseda který má stejný prožitek se svým otcem mne ubezpečují tom, že není na konci tak docela konec,jak tvrdí Jehovisté. Nepochybně mají Bibli nastudovanou poctivě,ale nad spornými záležitostmi by se měli více zamyslet. A ne zarputile odmítat indicie, které tvrzením protiřečí. Jako to dělali Křesťané ve středověku. Proč by Země měla být placatá,když všechna nebeská tělesa mají kruhový tvar, Měsíc občas zakryje kruhový stýn Země a osvit Sluncem jasně dáv najevo,že má tvar koule. Tak proč tak vehementně bránili svou "pravdu"?

Hledání pravdy je velmi ošemetná věc. Zkusme to s vědeckým a nezaujatým přístupem. Třeba pak už nebudeme vyhlášeným národem ateistů.

Mám toho v plánu napsat více, ale počkám na reakci.

Petr Machala

Petr Machala

Petr Machala

Nepíšu o dění kolem,ale o tom,čím se mohou poučit ostatní a také nalézt řešení. Takové články si i rád přečtu a přidám reputaci. Cokoliv mohu ovlivnit k lepšímu,o tom chci psát.A že toho je!

Nenormálně normální a normálně nenormální. Mám rád vše logické.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora

Zajímavé články