Bhagavad-gítá.....taková jaká je

úterý 29. listopad 2011 15:51

Tedy pouze upoutávka a nastínění v čem by mohla čtenáře zaujmout a koho nikoli. Už jsem zmínil v jiném článku,že to není četba pro každého. Tedy-měla by být, ale "stravitelná" jen pro ty, kteří jsou víře v Boha nakloněni. Jedná se tedy o knihu pojednávající o cestě k Bohu. A že to není tak "snadné" jak to je psáno v Bibli.

Tím není dáno, že je to nesnadné. Spíše jde o to z jaké "startovní" pozice člověk vyráží na cestu.

Pokud je sobecký, zlý, závislý na krátkodobých potěšeních ( cigarety,alkohol,drogy,sex...) , pak bude muset takovéto překážky nejprve překonat. Také umět se oprostit spekulací je důležité. S Bohem se žádné "obchody" dělat nedají. Vnímá každou naši myšlenku.  Ale rozhodně ocení, když se dokážete překonat. Odbourat své závislosti a špatné vlastnosti.

Cituji jednu ze stěžejních vět této knihy (11.55) pronesenou Bohem ke svému lidskému příteli Arjunovi:

Ó synu Pándua, ten, kdo Mi prokazuje čistou oddanou službu, bez znečištění plodonosnými činnostmi a myšlenkovou spekulací, kdo pracuje pro Mě, činí Mě nejvyšším cílem svého života a je přátelský ke všem živým bytostem, zaručeně dospěje ke Mně.

Toto je zaručený návod který přednesl sám Nejvyšší, jak se dostat do duchovního nebe, na Jeho planetu. Že z toho nejste moudří? Čistou oddanou službu se Mu (já) snažím prokázat touto popularizací knihy. Plodonosné činnosti jsou takové, kdy vytváříme hodnoty jež sami užíváme k naplnění smyslových požitků.  Pracovat pro Boha může být i osvětová činnost které věnujete svůj čas. Přispějete na svatostánek atd. Také  rád přijme oběti jako květinu, lístek, ovoce či vodu. Možná se to zdá banální, ale nebudu řešit proč to tak je.

Ve stejné kapitole a sloce je také zmínka o velkém vzoru oddanosti Pánu Ježíši Kristovi.

Někdo tvrdí, že žijeme v iluzi a realitu poznáme až po smrti. Mám jiný úhel pohledu. Iluze je síla, která nás připoutává k hmotě a požitkům zprostředkovaným smysly. Oslabována je ale naší vůlí nepoddávat se zlozvykům a chtíčům. Nejvyšší forma je až askeze a celibát.

Další větou, na kterou bych rád upozornil je tato :

kapitola 12 sloka 14

Ten, kdo v sobě nechová zášť a je naopak vlídným přítelem všech živých bytostí, nepovažuje se za vlastníka a je prostý falešného ega, vyrovnaný při štěstí i neštěstí, snášenlivý a vždy spokojený, ovládající sám sebe a s odhodáním vykonávající oddanou službu s myslí a inteligencí upřenou na Mě  -tento Můj oddaný je Mi velice drahý.

Zde se pokusím o vysvětlení-"nepovažuje se za vlastníka"....jednak majitelem všeho hmotného je logicky jakožto stvořitel Bůh, ale jde o to nelpět zarputile na majetku. Tedy asi každý učinil ve svém životě špatné rozhodnutí a finančně si pohoršil. Zde je třeba mávnout rukou a nevracet se k tomu v myšlenkách. Postavili jste za manželství dům a při rozvodu se nechcete vzdát a odejít? Tak to je ono. "Ulpívání". Dále:"...vyrovnaný při štěstí i neštěstí..." zde člověk vypadá jako emocionálně vyprahlý-že se třeba "neraduje" z úspěchu a při neštěstí se oklepe a jde nevzrušeně dál. Absolvoval jsem mnoho atletických soutěží s medailovým ziskem a bodovým ohodnocením ale nijak zvlášť to neprožíval. Spokojený, že mé úsilí přineslo své plody. Ale vyvádět radostí jako to umí americké herečky, to ani náhodou.

Mám to štěstí, že mi toto vše připadá samozřejmé a jaksi samovolně se takto můj život vyvíjel a utvářel. A co jsem neuměl (sebeovládání), na tom pracuji. Stále mne rozčilují řidiči kteří zdržují provoz tím že neukážou dříve než zahájí odbočovací manévr. Mám obavu že dokud se nezbavím auta(nebo řidičáku), tak to bude marný boj. Pokud to ale bude jediná má neřest, pak mi to jistě Bůh odpustí.

Petr Machala

Petr Machala

Petr Machala

Nepíšu o dění kolem,ale o tom,čím se mohou poučit ostatní a také nalézt řešení. Takové články si i rád přečtu a přidám reputaci. Cokoliv mohu ovlivnit k lepšímu,o tom chci psát.A že toho je!

Nenormálně normální a normálně nenormální. Mám rád vše logické.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora

Zajímavé články