Už nikdy nemít strach....

středa 15. únor 2012 22:22

...je to vůbec možné? Ano, je. A je to dokonce snadné. Stačí si VZPOMENOUT.

Naprosto přirozeně, se odjakživa nebojí jeden už vcelku známý člověk, Jakub Vágner.

Říkal jsem si čím to je(?), že tento dobrodruh a vášnivý rybář (syn známého skladatele) přestál téměř bez úhony mnohá nebezpečí při svých toulkách po světě.  Jeho život jistě nejednou visel na vlásku a on vždy vyšel jako vítěz. Tedy přežil. Také se prosadil jako profesionální rybář.  A co je obzvlášť paradoxní je, že vlastně jeho úlovky neslouží nikomu k obživě-vrací je"domů".

Tedy tam, kam patří-kde mohou žít. Do vody. Já však použil jiné slovo.

My lidé máme také svůj domov. Zemi. Ano, to je přesně ono. Není to ta naše republika, ten domeček a byteček. Není to ani místo, kam se těší většina věřících po smrti.

"Návrat domů k Bohu".... V životě jenž nikdy nekončí.

To je kniha, která vysvětluje podrobně a na rozdíl ode mne čtivěji co se zde snažím vyjevit. A na rozdíl od již dříve zmíněné Bhagavad-gíty je čtitelná i pro ateisty. Je to rozhovor "smrtelníka" (Neal Donald Walsh) s Bohem. Je to stejné poselství, které se Bůh pokoušel už tolikrát v dějinách předat lidem, jakým je i Bible, Korán.....

Zde se dozvíte ne-uvěřitelné věci. (VZPOMÍNKY) Při četbě teologicky zaměřené literatury na mne vždy dýchalo "stranické" zaujetí. Tedy tlak aby se ovečka přidala do (našeho) stáda. Ano, je to pohodlné přidat se k davu. Mne to však vždy "děsilo". S výjimkou zájmové činnosti.

Stále říkám: "Nenechme se manipulovat!" Vybírejme informace srdcem a v klidu, bez davové psychózy. Tím myslím shromáždění věřících.  Ano, jsem rebel a kacíř a nevím co ještě.....ale v srdci vášnivým obhájcem víry v Boha a pravdu, kterou nám už tolikrát sdělil. Ale zájmové skupiny (Hinduisté, Křesťani, Muslimové, Židé, Jehovisté, Mormoni, Buddhisté....proBoha...kolik jich vlastně je?) si z Jeho učení vzali co se Jim hodilo"do krámu" a mnohé vytrhli z kontextu, takže vznikly díry(nesvětlitelné záležitosti) a fakta byla pokroucena. Nebo byl vyzdvižen jedinec-posel Boží....Ježíš, Buddha, Mohamed.....a uctíván jako Bůh sám.

Nejsem odborník a stále studuji styčné body a rozdíly jednotlivých náboženství. Literatury k tomuto studiu je překvapivě dost. Ale to nemění hlavní styčný bod, kterým je Bůh.

Má paměť je chabá-zvláště na jména. Ale hlavní je, že jsem si VZPOMĚL. Ne na jméno, ale na pravdu.

Na pravdu o tom, jak to vlastně je....s Bohem. Jak je to se "smrtí". Jak s rájem a peklem. A jak je to se strachem.

Vlastně jsem jej "nikdy" moc nezažíval. A po přečtení výše zmíněné knihy se to jistě ani nestane. Je to další kniha kterou zde vášnivě propaguji, ale věru nejsem agentem žádného nakladatelství. Dokonce první slovo při jejím otevření padlo na slovo"jablkoranč". Přesto jsem ji neodložil a ze záplavy jiných lákavých titulů si vybral právě JI !

Pokud tak učiníte také, otevřou se vám nové dimenze vašeho života a slovo strach zmizí z vašeho slovníku. Znáte jiné slovo, které by mělo větší dopad na váš život? Pokud je to LÁSKA, pak blahopřeju!

Petr Machala

Petr Machala

Petr Machala

Nepíšu o dění kolem,ale o tom,čím se mohou poučit ostatní a také nalézt řešení. Takové články si i rád přečtu a přidám reputaci. Cokoliv mohu ovlivnit k lepšímu,o tom chci psát.A že toho je!

Nenormálně normální a normálně nenormální. Mám rád vše logické.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora

Zajímavé články