Samovládci a demokracie.

pátek 21. září 2012 08:08

Demokracie....óóóó jaké to magické slovo. Má však jednu chybu. Každý si je vykládá jinak. Já například takto: Mohu dělat "cokoli" co nepoškozuje zájmy jiných lidí, jinak řečeno..."Co sám nemám rád, druhým činit nebudu!"  Lze se na této verzi shodnout?

....ano, pak jsou zde ještě zákony, jejich novelizace a novelizace novelizací....až se v tom ani odborníci nevyznají. Jenže neznalost zákona neomlouvá. A máme tu problém. Pak je na libovůli soudců - v případě sporu - s jakou pochodíme.

"Každý člověk má cit pro právo, mnozí ale podle toho nežijí."

Tak to řekl Ježíš v "Podobenství o bohatém muži, který chtěl hromadit svou sklizeň" , převzato z Vodnářského evangelia o Ježíši Kristu 111/6

Možná to ateisty zrovna moc nezajímá, ale mělo by. Ježíš už před 2 tisíci lety říkal jak si máme vládnout. A my hlupáci to ani po tak dlouhé době neumíme! To věřím spíše, že indiáni z Amazonie, mají spravedlivější řád. Holedbáme se tím, jak jsme "civilizovaní", ale to si skutečně jen namlouváme.

Jaký má smysl že se majetek a moc soustřeďuje u malého procenta populace?

Opět budu z uvedené knihy citovat.

111/14 Ježíš se opět obrací k lidu a říká: "Mějte se na pozoru, nedychtěte po majetku a jmění země. Vaší vlastní hodnotou není to, co se domníváte, že máte v pozemku, stříbře, zlatě,

111/15 neboť to jsou jen půjčené statky. Dary Boží nemůže nikdo hromadit.

111/16Všechny poklady přírody patří Bohu. Co je Boží, to stejnoměrně přísluší všem lidem.

Dovolím si výklad zde napsaného...tedy spíše jiné podobenství.

Zavání to trochu komunistickou ideologií, ale kdyby se neúměrně nehromadily statky u zmíněného malého procenta populace, měli bychom se všichni velice dobře.

Když se podíváme kolem sebe, vidíme nejen bezdomovce, kteří vlastně pomoc ani nežádají. Je to jejich styl života. Ale je například spousta žen s dětmi, které jejich otcové nechávají živořit. Sociální úřady nadržují "zájmovým" skupinám, ale dávky obvykle končí ve "výherních" automatech, za cigarety, alkohol a drogy. Takto by se dalo hořekovat dlouho.....na mnohá témata....ale většinová skupina obyvatel se blíží životu v otrokářské společnosti. ANO! Za byt a stravu....na víc nezbývá a ještě s vidinou "pomalé smrti hladem" v důchodu. Možná ani tak pomalá nebude. Přijde vážná nemoc a na léky a operace nebudou peníze.

K čemu jsou nám vyspělé technologie? Šetří nám práci, ale té se pak nedostává nám. Není práce, není za co utrácet. A kolečko průmyslu začíná brzdit. Proč? Protože bohatí a vlivní chtějí být ještě bohatší a vlivnější.

Místo aby politici řešili zaměstnanost, hádají se mezi sebou a spekulují, jakým tunelem by se zase prokopali do nějaké pokladnice. Samozřejmě státní. Zde postih nehrozí a ovečky to zacálujou.

Mám návrh. Založme opět státní podniky! Kolik zbylo tuzemských majitelů výrobních podniků? A otázka pod čarou...kde jsou peníze z jejich prodeje?

Mám zde na mysli vytvoření konkurence pro firmy, které vyvádějí zisky mimo republiku. Z čeho pak budeme vyplácet důchody, záchranné a obranné složky, učitele.....z chudých výplat otročících zaměstnanců?

Petr Machala

Petr Machala

Petr Machala

Nepíšu o dění kolem,ale o tom,čím se mohou poučit ostatní a také nalézt řešení. Takové články si i rád přečtu a přidám reputaci. Cokoliv mohu ovlivnit k lepšímu,o tom chci psát.A že toho je!

Nenormálně normální a normálně nenormální. Mám rád vše logické.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora

Zajímavé články